2020

Cartography and Urban Planning: The City Plan of Barcelona by Miquel Garriga i Roca (1856-1862)

 • NADAL, Francesc y NOBAJAS, Alexandre (2020): Cartography and Urban Planning: The City Plan of Barcelona by Miquel Garriga i Roca (1856-1862), Imago Mundi. The International Journal for the History of Cartography, Londres, vol. 72, nº 1, pp. 1-13.

 • Autor/es: Nobajas i Ganau, Alexandre
 • Temas relacionados: Cartografía urbana
 • Tipo de publicación: Artículo
 • Año de publicación: 2020

Enginyeria i domini dels rius. La cartografia dels projectes del Canal d'Urgell (1751-1849)

 • GISBERT, Meritxell y NADAL, Francesc (2020): Enginyeria i domini dels rius. La cartografia dels projectes del Canal d'Urgell. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. XXIV, nº 633. 

 • Autor/es: Gisbert Traveria, Meritxell | Nadal Piqué, Francesc
 • Temas relacionados: Cataluña
 • Tipo de publicación: Artículo
 • Año de publicación: 2020

La cartografia del setge de Barcelona de 1697

 • MONTANER, Carme; Nadal, Francesc (2020): "La cartografia del setge de Barcelona de 1697". Dins: GRAU, Ramon; MONTANER; Carme (eds.): Vistes panoràmiques, cartes militars i plànols urbanístics a Barcelona del segle XVI al XIX. Barcelona: Ajuntament de Barcelona; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, pp.104-127

 • Autor/es: Montaner García, M. Carme
 • Temas relacionados: Cartografía urbana
 • Tipo de publicación: Capítulo
 • Año de publicación: 2020

Mapes, pais, futur: centenari de l'exposició cartogràfica catalana (1919)

Vistes panoràmiques, cartes militars i plànols urbanístics a Barcelona del segle XVI al XIX

 • GRAU, Ramon; MONTANER, Carme (editors)(2020): Vistes panoràmiques, cartes militars i plànols urbanístics a Barcelona del segle XVI al XIX. Barcelona: Ajuntament de Barcelona; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 250 p.

 • Autor/es: Montaner García, M. Carme
 • Temas relacionados: Cartografía urbana
 • Tipo de publicación: Libro
 • Año de publicación: 2020