Cartografía catastral

The Cartographic Work of the General Statistics Board of Spain

Un geòmetra francès a Espanya: Jean-Antoine Laur (1850-1860)

Un plànol d’usos del sòl del municipi de Tordera a mitjan segle XIX

<<  2 3 4 5 6 [7