Agrimensors i canadors. La campanya baleàrica de 1857-1862

Descripción

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2011): Agrimensors i canadors. La campanya baleàrica de 1857-1862, en MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds.): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 159-167. [PDF]