Amidaments de terres i plànols parcel·laris municipals a la província de Girona (1845-1895)

Descripción

BURGUEÑO, Jesús y NADAL, Francesc (2011): Amidaments de terres i plànols parcel·laris municipals a la província de Girona (1845-1895), en MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds.): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 127-141. [PDF]