Cartografia històrica dels Països Catalans

Descripción

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2008): Cartografia històrica dels Països Catalans, València, Publicacions de la Universitat de València, Institut d’Estudis Catalans, 402 pp.