Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX

Descripción

MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds.) (2011): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 287 pp. [PDF]