Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears: un balanç

Descripción

MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (2011): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears: un balanç, en MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds.): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 15-27. [PDF]