Cartografia i cartògrafs a les Balears

Descripción

VIDAL, Tomàs (2008): Cartografia i cartògrafs a les Balears, en Isabel Moll y Josep M. Vidal Hernández (eds.) Història de la Ciència a les Illes Balears (vol. III): La Il·lustració, pp. 307-362. [PDF]