Cartografia i revolució: de la indústria dels Sants als mapes en relleu (1936-1939)

Descripción

MONTANER, Carme (2008): Cartografia i revolució: de la indústria dels Sants als mapes en relleu (1936-1939), Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Barcelona, nº 65, pp. 429-438. [link]