Cartografia municipal i planejament urbanístic de Sarrià, 1850-1921

Descripción

BURGUEÑO, Jesús (2016): Cartografia municipal i planejament urbanístic de Sarrià, 1850-1921, en Ramon Grau y Carme Montaner (eds.): Mapes i control del territori a Barcelona. Vuit estudis, Barcelona, Ajuntament de Barcelona e Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, pp. 142-167 [link].