Cartografia urbanística menor de l’antic municipi de Sarrià (Barcelona), 1842-1921

Descripción

BURGUEÑO, Jesús (2015): Cartografia urbanística menor de l’antic municipi de Sarrià (Barcelona), 1842-1921. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 80, p. 143-166 [link]