Catàleg de la cartografia parcel·lària municipal de Catalunya (1849-1897)

Descripción

MONTANER, Carme y NOBAJAS, Alexandre (2011): Catàleg de la cartografia parcel·lària municipal de Catalunya (1849-1897) aplegada pel GEHC, en MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds.): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 281-287. [PDF]