Del nom en el mapa al mapa de la ciutat: la presència i la representació de Barcelona en la cartografia dels segles X-XVII

Descripción

PUJADES BATALLER, Ramon J. (2016): Del nom en el mapa al mapa de la ciutat: la presència i la representació de Barcelona en la cartografia dels segles X-XVII, en Ramon Grau y Carme Montaner (eds.): Mapes i control del territori a Barcelona. Vuit estudis, Barcelona, Ajuntament de Barcelona e Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, pp. 20-43 [link]