El desenvolupament de la cartografia topogràfica a Barcelona i a Mont-ral, 1855-1925: un estudi comparatiu

Descripción

NADAL, Francesc (1998): El desenvolupament de la cartografia topogràfica a Barcelona i a Mont-ral, 1855-1925: un estudi comparatiu, en H. Capel y P.A. Linteau (eds.): Barcelona-Montréal. Desarrollo urbano comparado/ Développement urbain comparé. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, pp. 315-330. [PDF]