El fons documental Pau Vila a la Cartoteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

Descripción

Montaner, C.:”El fons documental Pau Vila a la Cartoteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya” In: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 67-68, 2009, pp 385-394. [on line]: http://www.raco.cat/index.php/treballsscgeografia/article/viewFile/230024/312069