El Lever nivelé de la place de Barcelone, 1823-1827: un gran salt qualitatiu en la representació cartogràfica de l’espai barceloní

Descripción

NADAL, Francesc y MONTANER, Carme (2016): El Lever nivelé de la place de Barcelone, 1823-1827: un gran salt qualitatiu en la representació cartogràfica de l’espai barceloní, en Ramon Grau y Carme Montaner (eds.): Mapes i control del territori a Barcelona. Vuit estudis, Barcelona, Ajuntament de Barcelona e Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, pp. 44-67 [link]