El mapa cadastral de Vic de 1852: un exemple de recuperació, digitalització i georeferenciació

Descripción

MONTANER, Carme y ROSET, R. (2011): El mapa cadastral de Vic de 1852: un exemple de recuperació, digitalització i georeferenciació, en MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds.): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 227-235. [PDF]