El mapa d’Ambrosio Borsano (1687)

Descripción

NADAL, Francesc (2008): El mapa d’Ambrosio Borsano (1687), en Jesús Burgueño (ed.): El mapa com a llenguatge geogràfic. Recull de textos històrics (ss. XVII-XX), Barcelona: Societat Catalana de Geografia, pp. XXIII-XXIX.