El mapa del Regne de Valencia de Cassaus (1693)

Descripción

ROSSELLÓ, Vicenç M. (1988): El mapa del Regne de Valencia de Cassaus (1693). La seua filiació i descendencia, en Homenatge al doctor Sebastià García Martínez, València, Conselleria  de Cultura-Universitat de València, tom II, pp. 177-199.