El mapa geogràfic 1:1000.000: un projecte cartogràfic institucional a Catalunya (1914-1941)

Descripción

MONTANER, Carme (1987): El mapa geogràfic 1:1000.000: un projecte cartogràfic institucional a Catalunya (1914-1941), Revista Catalana de Geografia, Barcelona, nº.6, pp. 55-60. [PDF]