El mapa topogràfic i cadastral de Sarrià (Barcelona), de Francesc Mariné i Artur Vallhonrat (1883-1901)

Descripción

BURGUEÑO, Jesús (2014): “El mapa topogràfic i cadastral de Sarrià (Barcelona), de Francesc Mariné i Artur Vallhonrat (1883-1901)”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Barcelona, nº 77, p. 11-37. [PDF]