El plànol parcel·lari de Vilafranca del Penedès de 1851

Descripción

NADAL, F., URTEAGA, L. y MURO, J.I. (2008): El plànol parcel·lari de Vilafranca del Penedès de 1851, en Documents del patrimoni històric de Vilafranca, Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilafranca del Penedès.