El profesorado de la Escuela del Catastro (1859-1869)

Descripción

URTEAGA, Luis (2011): El profesorado de la Escuela del Catastro (1859-1869), en MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds.): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 103-125. [PDF]