El proyecto de digitalización de la Cartoteca del Institut Cartogràfic de Catalunya

Descripción

Montaner, Carme: “El proyecto de digitalización de la Cartoteca del Institut Cartogràfic de Catalunya”. Revista Catalana de Geografia, IV època / volum XIII / núm. 35 / desembre, 2008 http://www.rcg.cat/articles.php?id=135