El repte cartogràfic del Pirineu. El mapa de Roussel i La Blottière (1730)

Descripción

BURGUEÑO, Jesús (2007): El repte cartogràfic del Pirineu. El mapa de Roussel i La Blottière (1730), Mètode. Revista de difusió de la investigació de la Universitat de València, nº 53, pp. 97-103.