El territori dels geòmetres. Cartografia parcel·lària dels municipis de la província de Barcelona (1845-1895)

Descripción

NADAL, Francesc; URTEAGA, Luis y MURO, José Ignacio (2006): El territori dels geòmetres. Cartografia parcel·lària dels municipis de la província de Barcelona (1845-1895), Barcelona, Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, 255 pp.