Els coneixements geogràfics i cartogràfics a la Mediterrània occidental del segle XIII: reflexions contra alguns llocs comuns historiogràfics, en Jaume I

Descripción

PUJADES i BATALLER, Ramon J. (2011): Els coneixements geogràfics i cartogràfics a la Mediterrània occidental del segle XIII: reflexions contra alguns llocs comuns historiogràfics, en Jaume I. Commemoració del VII centenari del naixement de Jaume I, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, vol. 1, pp. 5-13. [PDF]