Els criteris toponímics al mapa de Mallorca del cardenal Despuig (1785)

Descripción

ROSSELLÓ, Vicenç M. (2004): Els criteris toponímics al mapa de Mallorca del cardenal Despuig (1785). I. El Litoral. II. L’interior, en Toponímia, geografia i cartogfrafia, València, Publicacions de la Universitat de València, pp. 279-308.