Els inicis de la cartografia a escala 1:50.000 a Catalunya

Descripción

MONTANER, Carme (1998): Els inicis de la cartografia a escala 1:50.000 a Catalunya, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Barcelona, nº 46, pp. 97-112. [link]