Els Mapes del territori de Catalunya durant dos-cents anys, 1600-1800

Descripción

GALERA, M.; CASASSAS, A.M. (2001): Els Mapes del territori de Catalunya durant dos-cents anys, 1600-1800. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya [PDF]