Els mapes en la guerra civil espanyola, 1936-1939

Descripción

MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis, eds. (2007): Els mapes en la guerra civil espanyola, 1936-1939, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya. [PDF]