Els Mapes excursionistes de l'Editorial Alpina I

Descripción

MONTANER, C.; CASASSAS, A.M. (1992): Els Mapes excursionistes de l'Editorial Alpina, I. Butlletí Unió Excursionista de Vic, nº 206, pp. 18-22