Els plànols geomètrics de població a Catalunya (1846-1859)

Descripción

NADAL, Francesc  y CROS LLUCH, Roger (2019): Els plànols geomètrics de poblacions a Catalunya (1846-1859), Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 88, p. 39-72.