Els plànols i la vista de Barcelona d'Ambrosio Borsano, 1673-1693

Descripción

NADAL, Francesc (2015): Els plànols i la vista de Barcelona d'Ambrosio Borsano, 1673-1693, Barcelona Quaderns d'Història, nº 22, pp. 19-32.