Els treballs de l’exercit francès a Catalunya: l’entrada dels cent mil fills de Sant Lluís i l’establiment del Bureau Topographique de Barcelona (1823-1828)

Descripción

MONTANER, Carme (1992): Els treballs de l’exercit francès a Catalunya: l’entrada dels cent mil fills de Sant Lluís i l’establiment del Bureau Topographique de Barcelona (1823-1828), Treballs de la Societat Catalana de Geografia, vol. 33-34, pp. 243-250. Artículo online