Història del mapa municipal de Catalunya

Descripción

BURGUEÑO, Jesús; LASSO DE LA VEGA, Ferran (2002): Història del mapa municipal de Catalunya, Barcelona, Direcció General d’Administració Local [PDF]