Integració entre cartografia històrica i models d’elevació digital del terreny . El cas del plànol parcel·lari del municipi d’Horta de 1861

Descripción

NOBAJAS, Alexandre (2011): Integració entre cartografia històrica i models d’elevació digital del terreny. El cas del plànol parcel·lari del municipi d’Horta de 1861, en MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds.): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 237-247.