L’atles i els mapes dels corregiments de Catalunya del Comte de Darnius

Descripción

Montaner, Carme (2011): “L’atles i els mapes dels corregiments de Catalunya del Comte de Darnius”. Mapes del Comte de Darnius. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, p. 7-24