L’ensenyament de l’agrimensura a l’Institut de Lleida (1857-1887)

Descripción

BURGUEÑO, Jesús (2011): L’ensenyament de l’agrimensura a l’Institut de Lleida (1857-1887), en MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds.): Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX, Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 49-65. [PDF]