L’excursionisme com a impulsor de la cartografia topogràfica a Catalunya

Descripción

MONTANER, Carme (2007): L’excursionisme com a impulsor de la cartografia topogràfica a Catalunya, en La porta al territori: cartografia excursionista a Catalunya. Granollers: Editorial Alpina y Museu de Granollers, pp.19-25.