L'obra cartogràfica del Dr. Salvador Llobet i l'editorial Alpina

Descripción

MONTANER, C.; CASASSAS, A.M. (1991): L'obra cartogràfica del Dr. Salvador Llobet i l'editorial Alpina, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Barcelona, nº 30, pp. 135-152. [link]