La carta de Gabriel de Vallseca de 1439

Descripción

PUJADES i BATALLER, Ramon J. (2009): La carta de Gabriel de Vallseca de 1439. Estudi i edició / Gabriel de Vallseca's 1439 chart,  Barcelona, Lumenartis (ed. políglota català-castellà-anglès).