Cartografia cadastral de la província de Lleida (segles XVIII-XIX)

Descripción

BURGUEÑO, Jesús (2007): Cartografia cadastral de la província de Lleida (segles XVIII-XIX), en MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds): La cartografia cadastral a Espanya (segles XVIII-XX), Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 39-49. [PDF]