La cartografia cadastral a Espanya (segles XVIII-XX)

Descripción

MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis, eds. (2007): La cartografia cadastral a Espanya (segles XVIII-XX), Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya. [PDF]