La cartografia cadastral a Menorca el segle XIX

Descripción

VIDAL, Tomàs (2007): La cartografia cadastral a Menorca el segle XIX, en Montaner, Carme; Nadal, Francesc y Urteaga, Luis (eds.): La cartografia cadastral a Espanya (segles XVIII-XX), Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 87-94. [PDF]