La cartografia de Copenhaguen en el segle XIX

Descripción

MONTANER, Carme (1992): La cartografia de Copenhaguen en el segle XIX, Revista Catalana de Geografia, Barcelona, núm. 19, pàgs. 17-25. [link]