La cartografia dels terrenys de la Granota i el Joncar i del Rec Comtal, 1756-1836

Descripción

GISBERT, Meritxell (2014): La cartografia dels terrenys de la Granota i el Joncar i del Rec Comtal, 1756-1836, dins Ramon GRAU; Carme MONTANER (eds.): Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle XVIII al XXI: Els mapes d’una ciutat en expansió. Barcelona: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, p. 56-72.