La cartografia medieval en català: obres, tallers i circulació internacional dels coneixements cartogràfics.

Descripción

Pujades Bataller, Ramon J.: La cartografia medieval en català: obres, tallers i circulació internacional dels coneixements cartogràfics, Els catalans a la Mediterrània medieval. Noves fonts, recerques i perspectives, a cura de Lluís Cifuentes, Roser Salicrú i Mercè Viladrich, Roma, Viella, 2015, p. 113-131.