La cartografia medieval i Barcelona. L'adquisició d'un fragment de Guillem Soler

Descripción

Pujades Bataller, Ramon J.: La cartografia medieval i Barcelona. L'adquisició d'un fragment de Guillem Soler, Barcelona, Ajuntament de Barcelona-Institut de Cultura (Museu d'Història de Barcelona), 2015.