La cartografia municipal de Cardona entre 1852 i 1905

Descripción

GISBERT, Meritxell (2014): La cartografia municipal de Cardona entre 1852 i 1905, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 77, p. 91-107.